Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

Licytacje nieruchomości

UWAGA
Komornik Sądowy Zbigniew Rudlicki informuje, że istnieje możliwość otrzymywania informacji o ogłaszanych licytacjach bezpośrednio na wskazany adres mailowy.
W tym celu na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp.pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat:      zgłoszenie do otrzymywania ogłoszeń o licytacjach nieruchomości
Treść:       adres e-mail na jaki należy przesyłać ogłoszenia oraz oświadczenie, że zainteresowany wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o licytacjach drogą mailową.

W przypadku rezygnacji na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat: rezygnacja z otrzymywania ogłoszeń.
W treści należy wskazać adres mail podlegający usunięciu.

Nieruchomość

...Read More »

20-04-2023r. - I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - Km 3192/21 i inne - Zabrze, ul. Boya Żeleńskiego 4/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20-04-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy Zabrze, ul. 3 Maja 21

w sali nr 225,

odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu...Read More »


26-04-2023r. - I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - Km 615/18 i inne - Zabrze, ul. Żeromskiego 1a/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 26-04-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy Zabrze, ul. 3 Maja 21

w sali nr 223

odbędzie się pierwsza licytacja...Read More »


 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.