Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

Kontakt


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Zbigniew Rudlicki

Kancelaria Komornicza nr VIII w Zabrzu

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel./fax.(32) 271 29 45 (telefony odbierane są w godzinach pracy kancelarii)
email: zabrze1komornik@vp.pl

UWAGA!
Ograniczenia w funkcjonowaniu kancelarii w związku z COVID-19:


KANCELARIA JEST CZYNNA:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:30 wyłącznie dla osób:

– dokonujących wpłat
– wcześniej umówionych telefonicznie
– z otrzymanym wezwaniem do stawienia się

W pozostałych sprawach należy się kontaktować telefonicznie pod nr 32 271-29-45 w godzinach od 09:00 do 13:00 oraz mailowo na adres: zabrze1komornik@vp.pl

Wpłat należy dokonywać na rachunek kancelarii w tytule podając sygnaturę sprawy:

BANK: PKO BP S.A. I/O Centrum w Gliwicach
NR KONTA: 32 10202401 0000 0602 0143 9850

SKRZYNKA E-PUAP ZBIEGI EGZEKUCJI:
/KS_Rudlicki_Zbigniew/ezbiegi

KS_Rudlicki_Zbigniew

 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.