Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

O kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu informuje, że kancelaria obsługuje wnioski egzekucyjne składane za pośrednictwem e-sądu (www.e-sad.gov.pl)

Komornik dokłada wszelkich starań, aby postępowania prowadzone były sprawnie i skutecznie. Posiadana przez Komornika od 1995r własna baza danych o dłużnikach znacznie przyspiesza prowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz obniża koszty zapytań ponoszone w poszczególnych sprawach przez wierzycieli.

W kancelarii został wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:
– Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI)
– Ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu (PUP)
– Systemu OGNIVO umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników
– Wydziału Udostępniania Danych CPD MSW (PESEL), co skraca oczekiwanie na informacje dotyczące zameldowania do ok. 7 dni
– Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wraz z powiązaniami osobowo-kapitałowymi
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Na wniosek wierzycieli kierowane są zapytania do:
Urzędów Skarbowych celem ustalenia płatnika podatku
Wydziału Ewidencji Gruntów – celem ustalenia nieruchomości dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.