Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

Licytacje nieruchomości

UWAGA
Komornik Sądowy Zbigniew Rudlicki informuje, że istnieje możliwość otrzymywania informacji o ogłaszanych licytacjach bezpośrednio na wskazany adres mailowy.
W tym celu na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp.pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat:      zgłoszenie do otrzymywania ogłoszeń o licytacjach nieruchomości
Treść:       adres e-mail na jaki należy przesyłać ogłoszenia oraz oświadczenie, że zainteresowany wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o licytacjach drogą mailową.

W przypadku rezygnacji na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat: rezygnacja z otrzymywania ogłoszeń.
W treści należy wskazać adres mail podlegający usunięciu.

Nieruchomość

...Read More »

19-03-2018 - I licytacja - ODWOŁANA

Licytacja zaplanowana

na dzień 19-03-2018 o godz. 14:00

została ODWOŁANA

Nowy termin wyznaczono na dzień 09-04-2018r.

 

...Read More »

16-04-2018 - I licytacja - lokal mieszkalny Zabrze, ul. Częstochowska 2/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
kmp 28/14 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-04-2018 o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3...Read More »


09-04-2018 - I licytacja - lokal mieszkalny Zabrze, ul. Baczyńskiego 5/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 455/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-04-2018 o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21...Read More »


17-05-2018 - I licytacja - nieruchomość, Zabrze, ul. Zaolziańska 11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 3085/11 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17-05-2018 o godz. 13:50

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja...Read More »


 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.