Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

Licytacje nieruchomości

UWAGA
Komornik Sądowy Zbigniew Rudlicki informuje, że istnieje możliwość otrzymywania informacji o ogłaszanych licytacjach bezpośrednio na wskazany adres mailowy.
W tym celu na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp.pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat:      zgłoszenie do otrzymywania ogłoszeń o licytacjach nieruchomości
Treść:       adres e-mail na jaki należy przesyłać ogłoszenia oraz oświadczenie, że zainteresowany wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o licytacjach drogą mailową.

W przypadku rezygnacji na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat: rezygnacja z otrzymywania ogłoszeń.
W treści należy wskazać adres mail podlegający usunięciu.

Nieruchomość

...Read More »

20-09-2018 - I licytacja - lokal użytkowy Zabrze, ul Wolności 5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 4331/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20-09-2018 o godz. 08:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w...Read More »


25-09-2018 - I licytacja - mieszkanie Zabrze Pl.Krakowski 1/9-10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 558/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25-09-2018 o godz. 13:20

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w...Read More »


05-10-2018 - I licytacja - garaż, Zabrze ul. Wolności 335

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
kmp 50/00 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 05-10-2018 o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul....Read More »


15-10-2018 – I licytacja – mieszkanie Zabrze Gen.De Gaulle'a 86/7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 2836/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 15-10-2018 o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w...Read More »


 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.