Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

Licytacje nieruchomości

UWAGA
Komornik Sądowy Zbigniew Rudlicki informuje, że istnieje możliwość otrzymywania informacji o ogłaszanych licytacjach bezpośrednio na wskazany adres mailowy.
W tym celu na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp.pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat:      zgłoszenie do otrzymywania ogłoszeń o licytacjach nieruchomości
Treść:       adres e-mail na jaki należy przesyłać ogłoszenia oraz oświadczenie, że zainteresowany wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o licytacjach drogą mailową.

W przypadku rezygnacji na adres kancelarii: zabrze1komornik@vp pl należy wysłać e-mail o następującej treści:
Temat: rezygnacja z otrzymywania ogłoszeń.
W treści należy wskazać adres mail podlegający usunięciu.

Nieruchomość

...Read More »

24-10-2017 - I licytacja - lokal mieszkalny Zabrze, ul. Broniewskiego 5/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 571/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 24-10-2017 o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul....Read More »


10-11-2017 - I licytacja - lokal mieszkalny Zabrze, ul. Ślęczka 31/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 905/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-11-2017 o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21...Read More »


23-11-2017 - II licytacja - lokal mieszkalny Zabrze, ul. Sienkiewicza 41b/2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 7167/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 23-11-2017 o godz. 14:35

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali...Read More »


 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.