Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Zbigniew Rudlicki

Kancelaria Komornicza nr VIII w Zabrzu

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel./fax.(32) 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

KANCELARIA JEST CZYNNA:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 8.00-14.30
w czwartek w godzinach od 9.00-15.30

Komornik przyjmuje:
wtorek w godzinach 9.00-11.00
czwartek w godzinach 13.00-15.00

KONTAKT TELEFONICZNY Z KANCELARIĄ:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.30-13.30

BANK: PKO BP S.A. I/O Centrum w Gliwicach
NR KONTA: 32 10202401 0000 0602 0143 9850

SKRZYNKA E-PUAP ZBIEGI EGZEKUCJI:
/KS_Rudlicki_Zbigniew/ezbiegi

KS_Rudlicki_Zbigniew

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości


2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.