Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

27-10-2020 – I licytacja – lokal użytkowy Zabrze, ul. Bytomska 32/2 – LICYTACJA ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 2081/19 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

LICYTACJA ZAPLANOWANA NA DZIEŃ

27-10-2020 o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 225,

ZOSTAŁA ODWOŁANA

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.