Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

19-03-2018 – I licytacja – ODWOŁANA

Licytacja zaplanowana

na dzień 19-03-2018 o godz. 14:00

została ODWOŁANA

Nowy termin wyznaczono na dzień 09-04-2018r.

 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.